امام سجاد(ع)، پاسدار وحی نبوی و شور حسينی بود. شهادت اين امام همام تسليت باد.