اطلاعات تماس

آماده پاسخگویی به سوالات و درخواست های شما عزیزان در شبکه های اجتماعی ، وب سایت های رسمی و شماره های تماس هستیم

Contacts

  • 25, King St. Minsk, Belarus, 665087
  • +7 234 949-58-83, +7 239 585-58-61
  • support@rosetta.com

Twitter

Subscribe

© ۲۰۱۱-۲۰۲۰ – Trademarks and brands are the property of their respective owners